Opbrengst Klimmen tegen MS gaat naar MS-onderzoek Unieke samenwerking tussen Moves, Nationaal MS Fonds en Stichting MS Research

03 November 2023 15:27

Rotterdam, 3 november 2023 –

Tijdens de Nationale MS Dag in Den Bosch namen drie onderzoekteams een cheque van in totaal € 814.486 in ontvangst. Deze cheque werd uitgereikt door drie organisaties die zich inzetten voor MS-vrije wereld en een betere toekomst voor mensen met multiple sclerose (MS). MoveS (initiator van Klimmen tegen MS), het Nationaal MS Fonds en Stichting MS Research slaan voor deze bijzondere gelegenheid de handen ineen. Zij maken gezamenlijk drie nieuwe onderzoeksprojecten mogelijk. Deze bundeling van krachten benadrukt de intensieve samenwerking tussen deze organisaties.

Deze onderzoeken dragen bij aan meer kennis over het ziekteproces van MS. Kennis die nodig is om de oplossing te vinden voor de zenuwslopende ziekte. Al eerder bundelden MoveS, het Nationaal MS Fonds en Stichting MS Research hun krachten door gezamenlijke financiering van onderzoeksprojecten. Deze ingeslagen weg willen de drie partijen ook voor de toekomst graag blijven volgen en verdiepen. Hieronder een korte toelichting op de drie toegekende onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd binnen de academische MS-centra in Amsterdam en Rotterdam:

 

Witte en grijze stof in de hersenen

Het onderzoeksproject van dr. Anne-Marie van Dam, verbonden aan MS Centrum Amsterdam, richt zich op het beter begrijpen van het ziekteproces in de witte en grijze stof in de hersenen bij MS. In dit onderzoek wordt de kennis opgedaan die nodig is om een behandeling te ontwikkelen die MS remt in de grijze én de witte stof.

 

Ontstekingsstoffen in het hersenvocht

Op de vraag of ontstekingsstoffen in hersenvocht een rol spelen bij MS zoekt dr. Joost Smolders (ErasMS) in het tweede onderzoeksproject een antwoord. Het is bekend dat deze stoffen tegen allerlei verschillende soorten eiwitten gericht zijn. Maar we weten nog niet of de stoffen ook echt een ziekmakende rol in MS spelen, en hoe zij met het ziekteverloop samenhangen.

 

Afweercellen in kaart

In het derde toegekende onderzoeksproject bundelen dr. Marvin van Luijn (ErasMS) en dr. Maarten Witte (MS Centrum Amsterdam) hun krachten in een uniek pilot-project. Met een zeer krachtige techniek gaan zij de exacte identiteit, locatie en interactie van individuele afweercellen en de zenuwschade in kaart brengen. Zij maken hierbij gebruik van hersenweefsel van de Nederlandse Hersenbank voor MS.