Oprichting

Stichting Klimmen tegen MS

Klimmen tegen MS is een stichting met als doel het bijeenbrengen van fondsen en sponsorgelden ten behoeve van onderzoeksprojecten die erop gericht zijn om de kwaliteit van leven voor Multiple Sclerose (MS) patiënten op korte en lange termijn te verbeteren.

 

Hoe het in 2011 allemaal begon

Een aantal vrienden met dezelfde passie evalueren een voorbije fietsvakantie waarbij de Alpe d'Huez, de Telegraph en de Galibier zijn beklommen. Een vanzelfsprekende vraag komt op...wat gaan we volgend jaar doen? De keuze lijkt snel gemaakt; Mont Ventoux, reus van de Provence, de kale berg.

 

Een onschuldige opmerking volgt "je kan hem van drie kanten beklimmen" gevolgd door "er is zelfs een officieel register van mensen die hem van drie kanten in een dag omhoog fietsen". Wederom een vraag die iedereen in de kamer begrijpt "zullen we het doen?", de zwaarste van de vrienden reageert direct; "ja, maar dan wel voor een goed doel".

 

En over dat goede doel hoeven ze niet lang na te denken. Multiple Sclerose (MS) beheerst het leven van drie van de fietsvrienden. De één al sinds zijn jeugd, zijn moeder heeft MS sinds dat hij zich kan herinneren, heel langzaam ziet hij deze chronische ziekte zijn moeder meer en meer in de greep krijgen. Bij de ander is het nog niet zo heel lang geleden dat bij zijn vrouw de diagnose MS is gesteld. Een vrouw die bewezen heeft dat MS niet het einde van de wereld hoeft te betekenen.

 

Op 11 juni 2010 heeft ze op de fiets de Alpe d'Huez bedwongen, "it makes you humble" zeggen de Engelsen.

 

Het sportieve doel werd op deze avond gekoppeld aan een goed doel: Klimmen tegen MS is geboren!

 

MoveS

Met MoveS willen we meer mensen inspireren om in beweging te komen tegen MS en iedereen de kans geven om dit te doen. We doen dit door het (mede-) organiseren van evenementen zoals Klimmen tegen MS, Kleintje Klimmen tegen MS, MS Hackathon, Tour voor MS en Mission Summit MoveS. MoveS geeft ook de mogelijkheid om je eigen evenement te starten op Your MoveS.

 

Deze (partnership) evenementen versterken het MoveS merk, en met het versterken van het MoveS merk kunnen wij bijdragen aan het succes van deze evenementen en de waarde verhogen van het merk.

 

In de toekomst zal er een MS-vrije wereld zijn. Maar tot die tijd willen we mensen met MS in beweging ouden om hun mogelijkheden te verkennen met positieve vibes. MoveS ondersteunt alle bijdragen, klein of groot. Wij geloven sterk dat het niet de grootte is wat belangrijk is maar de beweging zelf. Samen kunnen we funding genereren om het verschil te maken. Voor meer informatie over MoveS ga naar www.MoveS.ms.

 

Doelstelling

Ons DNA wordt bepaald door onze doelstelling; " Een MS-vrije wereld ". Dit houdt in dat beslissingen worden genomen met deze doelstelling als uitgangspunt, Dit lijkt weliswaar eenvoudig maar dit kan dus leiden toe leiden tot beslissingen die niet persé gunstig hoeven te zijn voor MoveS als organisatie maar wel bijdragen aan ons einddoel. Dit mag echter uiteraard niet ten koste gaan van de continuïteit van MoveS.

 

Andere belangrijke kernwaarden

Samen - we doen het samen, we steunen ieder individu of iedere organisatie die bijdraagt aan ons einddoel: een MS-vrije wereld.

 

Kan niet kan niet - We hebben een 'can-do' mentaliteit, kan niet bestaat niet en nee is voor ons geen antwoord.

 

Inspirerend - We zijn inspirerend voor iedereen, we zijn optimistisch en uitdagend.

 

We waarderen iedere beweging - Om verder te komen is het belangrijk dat we onszelf blijven uitdagen. Dit betekent dat we ook met partners willen samenwerken die de beste zijn op hun vakgebied.

 

Gelijkwaardigheid - We hechten zeer aan de gelijkwaardigheid binnen de organisatie, verbonden door ons einddoel een MS-vrije wereld. Dit betekent onder meer dat betaalde krachten ook op vrijwillige basis betrokken zijn bij de organisatie.

 

Kernwaarden

Maximale transparantie is voor ons het uitgangspunt. Heldere communicatie over de besteding van de opbrengsten is essentieel om vertrouwen te krijgen en te behouden. We zullen financiële transparantie geven op jaarbasis. Deze financiële informatie geeft helderheid over de opbrengsten en bestedingen van de gelden, organisatiekosten en de kosten van de organisatie.

 

Onze streven is om de kosten van onze evenementen, het platform en de back-office te minimaliseren en te kunnen dekken met het inschrijfgeld van de deelnemers en sponsoren van de evenementen. In het geval dit niet haalbaar is dan zullen wij het tekort financieren uit de donaties die zijn opgehaald door de deelnemers van de evenementen. We zullen transparant zijn in onze communicatie en doen ons uiterste best om te slagen in deze ambitie. Overtollige fondsen worden uiteraard gebruikt voor de geselecteerde projecten. Als sponsoring plaatsvindt in natura, zal dit zoveel mogelijk ten goede komen van het evenement, bijvoorbeeld aan logistieke diensten en materialen.

Ons doel is zoveel mogelijk geld, wat is opgehaald door de deelnemers te gebruiken voor door ons geselecteerde projecten.

 

We werken nauw samen met bestaande organisatie zoals Stichting MS Research en het Nationaal MS Fonds. De wetenschappelijke raden en Raden van Toezicht van deze organisaties helpen ons bij het bepalen aan welke projecten de opbrengsten worden toegewezen. Tevens kunnen deze bestaande organisaties controles uitvoeren op de besteding van gelden. Vooraf wordt in een overeenkomst met de organisatie afgestemd wat de administratieve kosten zijn om gelden toe te wijzen naar de projecten.

Onze DNA wordt bepaald door onze missie. " Samen voor een MS-vrije wereld ". Dit houdt in dat beslissingen worden genomen met onze missie in ons achterhoofd. Voor ons zijn alle bijdragen even belangrijk, groot of klein. Wij geloven sterk dat naast het bedrag het ook gaat om in beweging komen.

 

De sleutel naar succes van MoveS is dat iedereen in staat is om mee te doen, met of zonder MS. Dit houdt in dat onze evenementen zorgen voor een uitdaging voor iedereen. De sponsoring verplichting is verschillend per evenement. Als een deelnemer niet in staat is om aan de sponsoring verplichting te voldoen dan zullen wij de deelnemer helpen om zijn of haar doel te behalen. Waarom? Omdat onze ambitie ook het inspireren van MS-patiënten is om in beweging te blijven.