Geldbesteding

Samen voor een MS-vrije wereld!

Dia1

De kerngedachte van MoveS is simpel en rechtdoorzee: samen komen we in beweging en alles wat we doen staat in het teken van het bereiken van ons einddoel: een MS-vrije wereld. Deze ambitie willen we bereiken door meer awareness te creëren rondom MS en meer evenementen te organiseren die beweging faciliteren.

Kleintje Klimmen tegen MS, Tour voor MS zijn net als Klimmen tegen MS en de MS-Hackathon één van die evenementen. De netto-opbrengsten van deze evenementen zal worden besteed aan onderzoek. Hiervoor werken we samen met bekende organisaties als Stichting MS Research, Het Nationaal MS Fonds en de landelijke vereniging voor MS Patiënten (MSVN). De samenwerking met partijen zoals Stichting MS Research en Het Nationaal MS Fonds is voor ons essentieel, omdat we daarmee zeker weten dat onze fondsen effectief besteed worden en 100% rechtstreeks naar onderzoek gaan. MS Vereniging Nederland geeft mensen met MS een stem; hierdoor zijn hun wensen goed in kaart gebracht. Een perfecte driehoeksverhouding die nodig is om ons einddoel te bereiken: een MS-vrije wereld.”

Welke onderzoeken heeft MoveS al gefund?

Onderzoek naar darmflora - Nationaal MS Fonds

"Hoe ziet de darmflora van mensen met MS eruit?"

In de afgelopen jaren hebben onderzoekers geconstateerd dat mensen met dezelfde aandoening veel overeenkomsten hebben in hun darmflora. Mensen die niet gezond zijn, hebben een andere niet ‘gezonde’ darmflora. Lees meer…

Global MS Booster Award 2019

Belgische onderzoekster Bieke Broux ontvangt Global MS Research Booster Award

MS-onderzoeker dr. Bieke Broux (BIOMED, Universiteit Hasselt) is de winnares van de Global MS Research Booster Award. Deze bijzondere award is voor de tweede keer uitgereikt door MoveS, Stichting MS Research en de MSIF.

Lees meer…

MoveS Out-of-the-Box Grant 2019

"Verborgen virus veroorzaker MS?"

Maakt een virusinfectie onze witte bloedcellen tot boosdoeners?

“Wij gaan achterhalen of MS begint bij een infectie van witte bloedcellen met een virus. We vermoeden dat wanneer witte bloedcellen geïnfecteerd raken, zij een schadelijke stof gaan maken.

Lees meer…

MoveS Out-of-the-Box Grant 2018

"Hoe ontstaat MS?"

MS Cetrum Noord Nederland ontvangt de 2de  MoveS ‘Out-of-the-Box Grant’. Voor de tweede maal op rij konden deelnemers van ArenA MoveS en Klimmen tegen MS stemmen welk onderzoek zij willen steunen. Lees meer…

Global MS Booster Award 2018

"Een onderzoek wat zich richt op de reactie van zenuwcellen op het verlies van myeline bij MS. Hoe draagt deze reactie bij aan de progressie van de ziekte?"

Dankzij jouw donatie krijgt de internationale top-onderzoeker Dr. Benjamin Clarkson (Rochester MN, USA) de Global MS Research Booster Award. Een internationale samenwerking tussen MoveS, MS Research en MS International Federation . Deze 2-jarige beurs, ter waarde van ca. €162.146,–, maakt wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van multiple sclerose (MS) mogelijk. Een onderzoek wat zich richt op de reactie van zenuwcellen op het verlies van myeline bij MS. Hoe draagt deze reactie bij aan de progressie van de ziekte? . Lees meer…

MoveS Out-of-the-Box Grant 2017

"Het begin van een MS-ontsteking"

De grootste wetenschappelijke doorbraken zijn ontstaan door een toeval. Wetenschappers met een bewezen staat van dienst binnen het MS-onderzoek moeten de kans krijgen om buiten de gebaande paden te gaan. Daarom hebben wij in samenwerking met MS Research de jaarlijkse Out-of-the-Box Grant opgezet. Lees meer…

Expertise Centrum Cognitie

Op 10 mei 2016 werd bekend gemaakt dat netto fondsen die worden gerealiseerd met Klimmen tegen MS en ArenA MoveS worden besteed voor de oprichting van het Expertisecentrum Cognitie, een initiatief van het VUmc MS Centrum Amsterdam. Dit is een uniek kenniscentrum in de wereld van multiple sclerose (MS). MoveS is vastbesloten om het benodigde bedrag van € 715.000 dat nodig is om dit Expertisecentrum te kunnen starten bij elkaar te brengen. Inmiddels is het volledig bedrag overgemaakt. Lees meer…

Big Data Onderzoeksfase 1

Onderzoek brengt de genezing van MS dichterbij
Dr. Geert Poelmans en Prof. Gerard Martens (Radboud Universiteit, Nijmegen) hebben een ‘overzichtskaart’ voor MS samengesteld waarin de biologische processen staan die betrokken zijn bij MS. De kaart is gebouwd aan de hand van genetische studies bij 11.500 MS-patiënten en 21.000 gezonde controles. Lees meer…

Funding t/m 2014

In 2014 hebben wij besloten om de door de deelnemers opgehaalde gelden niet langer volledig ten gunste te laten komen van het Nationaal MS Fonds. De belangrijkste redenen hiervoor zijn; MoveS wil een fondsenwervend platform zijn (en alleen dat) voor alle MS patiënten in Nederland en geen partij kiezen en MoveS is en wil op termijn een belangrijker internationaal fondsenwervend platform zijn en daardoor ook tegemoet komen aan de wensen van internationale deelnemers/actievoerders. Lees meer…

Het gaat allemaal om maximale transparantie!

Doelstelling gedreven

Ons DNA wordt bepaald door onze doelstelling; “Een MS-vrije wereld”. Dit houdt in dat beslissingen worden genomen met deze doelstelling als uitgangspunt. Dit lijkt weliswaar eenvoudig maar dit kan dus leiden tot beslissingen die niet persé gunstig hoeven te zijn voor MoveS als organisatie maar wel bijdragen aan ons einddoel. Dit mag echter uiteraard niet ten koste gaan van de continuïteit van MoveS.

Andere belangrijke kernwaarden

Samen – We doen het samen, we steunen ieder individu of iedere organisatie die bijdraagt aan ons einddoel; een MS-vrije wereld.

Kan niet kan niet – We hebben een ‘can-do’ mentaliteit, kan niet bestaat niet en nee is voor ons geen antwoord.

Inspirerend – We zijn inspirerend voor iedereen, we zijn optimistisch en uitdagend.

We waarderen iedere bewegingVoor ons zijn alle bijdragen even belangrijk, groot of klein. De sleutel naar het succes van MoveS is dat iedereen in staat is om mee te doen, met of zonder MS.

We werken samen met de besten Om verder te komen is het belangrijk dat we onszelf blijven uitdagen. Dit betekent dat we ook met partners willen samenwerken die de beste zijn op hun vakgebied.

GelijkwaardigheidWe hechten zeer aan de gelijkwaardigheid binnen de organisatie, verbonden door ons einddoel een MS-vrije wereld. Dit betekent onder meer dat betaalde krachten ook op vrijwillige basis betrokken zijn bij de organisatie.

 

Kernwaarden

Maximale transparantie is voor ons het uitgangspunt. Heldere communicatie over de besteding van de opbrengsten is essentieel om vertrouwen te krijgen en te behouden. We zullen financiële transparantie geven op jaarbasis. Deze financiële informatie geeft helderheid over de opbrengsten en bestedingen van de gelden, organisatiekosten en de kosten van de organisatie.

Onze streven is om de kosten van onze evenementen, het platform en de back-office te minimaliseren en te kunnen dekken met het inschrijfgeld van de deelnemers en sponsoren van de evenementen. In het geval dit niet haalbaar is dan zullen wij het tekort financieren uit de donaties die zijn opgehaald door de deelnemers van de evenementen. We zullen transparant zijn in onze communicatie en doen ons uiterste best om te slagen in deze ambitie. Overtollige fondsen worden uiteraard gebruikt voor de geselecteerde projecten.

Als sponsoring plaatsvindt in natura, zal dit zoveel mogelijk ten goede komen van het evenement, bijvoorbeeld aan logistieke diensten en materialen.

Ons doel is zoveel mogelijk geld, wat is opgehaald door de deelnemers te gebruiken voor de door ons geselecteerde projecten.

We werken nauw samen met bestaande organisaties zoals Stichting MS Research. De wetenschappelijke raden en Raden van Toezicht van deze organisaties helpen ons bij het bepalen aan welke projecten de opbrengsten worden toegewezen. Tevens kunnen deze bestaande organisaties controles uitvoeren op de besteding van de gelden. Vooraf wordt in een overeenkomst met de organisatie afgestemd wat de administratieve kosten zijn om de gelden toe te wijzen naar de projecten.

Onze DNA wordt bepaald door onze missie. “Samen voor een MS-vrije wereld”. Dit houdt in dat beslissingen worden genomen met onze missie in ons achterhoofd.

Voor ons zijn alle bijdragen even belangrijk, groot of klein. Wij geloven sterk dat naast het bedrag het ook gaat om in beweging te komen.

De sleutel naar succes van MoveS is dat iedereen in staat is om mee te doen, met of zonder MS. Dit houdt in dat onze evenementen zorgen voor een uitdaging voor iedereen. De sponsoring verplichting is verschillend per evenement. Als een deelnemer niet in staat is om aan de sponsoring verplichting te voldoen dan zullen wij de deelnemer helpen om zijn of haar doel te behalen. Waarom? Omdat onze ambitie ook het inspireren van MS-patiënten is om in beweging te blijven.

@ 2016 Stichting MoveS | Gesponsored door Redkiwi